Soběstačnost, zbraně a zákony

Kvalitní zbraňová legislativa je nutnou podmínkou k posilování soběstačnosti a resilience na úrovni jednotlivců, komunit i celé společnosti. Důsledná kontrola držení zbraní je v zájmu jejich majitelů a rozhodně není v rozporu s právem držet zbraň. Představa ozbrojeného občana jako militantního pošuka, který se třese na to, aby si mohl zastřelit svého imigranta, je těžce