Jak to všechno začalo

Bylo nebylo, na jednom survivalovém fóru se scházela poměrně zajímavá směsice lidí. Zedník vedle inženýra, mladý zajíc vedle zkušeného kmeta, lišili se snad ve všech myslitelných charakteristikách. Co je spojovalo, byla skepse s níž sledovali vývoj české, potažmo evropské společnosti. Poučeni z historického vývoje, uvědomili si, že podle řady pozorovatelných indikátorů dosti pravděpodobně směřuje západní