Vytváříme komunitu přátel, kteří sdílí užitečné dovednosti, nápady a akce. Máte několik možností, jak se k nám připojit.

Neregistrovaný uživatel

Jako neregistrovaný uživatel můžete číst články a přihlašovat se na veřejné akce pořádané komunitou. Nikdo vás ale neupozorní na novinky a na některé akce nemusíte mít přístup.

Registrovaný uživatel

Jako registrovaný uživatel máte jednodušší přihlašování na akce pod vlastním účtem. Budeme vás informovat pokaždé, když se v kalendáři objeví nová akce. Můžeme vás také upozornit na nové články. Můžete se navíc přihlašovat na akce určené pouze registrovaným uživatelům.

Jak se stát registrovaným uživatelem? Protože tvoříme komunitu v reálném světě, nestačí nám jen váš e-mail. Registrovaným uživatelem se můžete stát pokud vás doporučí někdo ze stávajících uživatelů, což probíhá tak, že dotyčný na mail info@selfee.cz napíše kdo jste, proč vás doporučuje a do kopie dá váš e-mail. Druhá možnost je kontaktovat přímo některého z administrátorů a registraci si vyžádat osobně.

V budoucnu se mohou objevit i jiné způsoby registrace.

Člen komunity

Pokud máte „čachuna“ (čas, chuť a náladu), můžete pomoci rozvíjet Selfee.cz tím, že sami budete psát články nebo organizovat akce pro druhé. Pokud uspořádáte pár úspěšných akcí, nebo napíšete pár dobrých článků, můžete se stát členem redakční komunity „Selfee.cz“. Pak budete mít například možnost účastnit se zajímavých soukromých akcí a podílet se na rozvoji celého projektu.

Odpovědnost za akce

Selfee.cz zprostředkovává svým uživatelům možnost účastnit se akcí pořádaných jinými uživateli, ať už se jedná o fyzické či právnické osoby. Provozovatel selfee.cz není pořadatelem těchto akcí, pokud to není výslovně uvedeno. Za dodržování bezpečnostních a jiných právních předpisů na akcích odpovídají jejich pořadatelé v rozsahu stanoveném obecnými právními předpisy.