Kdo může publikovat na Selfee.cz?

Kdokoliv chce. Přístup do redakčního systému však mají jen editoři a někteří registrovaní uživatelé. Pokud k nim nepatříte, můžete svůj článek poslat na redakce@selfee.cz

Odpovědnost za publikované informace

Jako autoři odpovídáte za to, že vaše texty včetně doprovodného obsahu (fotografie, multimédia) jsou publikovány v souladu s autorským právem, tj. že se jedná buď o původní díla publikovaná autorem, nebo o díla korketně převzatá.

Údaj o původu fotografií se uvádí buď v popisku fotografie, nebo na konci článku. Fotografie převzaté pod licencí CC0 nebo obdobnou se zdrojují vždy na konci článku, např.: „Foto: Pixabay.com pod licencí CC0.“

Publikujete pod Creative Commons

Některé tzv. „sociální sítě“ fungují tak, že cokoliv na nich zveřejníte, stává se fakticky jejich majetkem. My hrajeme fér.

Zasláním článku ke zveřejnění udělujete Selfee.cz i komukoliv dalšímu souhlas s rozšiřováním vašeho díla pod licencí CC-BY-NC-ND 4.0

To znamená, že kdokoliv může vaše dílo dál šířit pokud uvede vás jako autora, nebude dílo používat ke komerčním účelům a nebude je nijak upravovat.