Není a nebude!

Drazí čtenáři, vězte, že na tomto webu nikdy žádný plugin pro Facebook, Twitter, Google, ani nic podobného nebyl, není a nebude. Never. Důvodů pro to máme několik, ale ze všeho nejvíc se nám zajídá, jakým způsobem zachází tyto korporace s daty svých uživatelů. Proto ani fonty nemáme od Googlu, ale skautské. Ale i tak s